ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΣΤΟ ΣΙΚΑΓΟ
PHSAC - GREEK AND AMERICAN FURNITURE in CHICAGO
TO SUBSCRIBE TO CHICAGO.AGRINO.ORG PLEASE SEND YOUR INFO TO
CHRISTOS@ROSWELLCOMPUTING.COM

No. BRAND/ DEALER / ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΑΣΤΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ
1 AFFORDABLE PORTABLES LEISURE LIVING FURNITURE
2608 N. Clark Street Chicago IL 60614 (773)-935-6160
924 Davis Street Evanston IL 60201 (847)-866-8124
2 AMERICAN FURNITURE LIQUIDATORS (Warehouse)
3067 North Elston Chicago IL, 60618
TEL:(773) 279-8400 FAX:(773) 279-8030
3 GEORGE APOSTOLAKIDES - GREEK CARPENTER
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΙΔΗΣ - ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ /ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ
- CARPENTER - REASONABLE ESTIMATES
5841 N. MAPLEWOOD CHICAGO IL 60659
TEL: (773) 271-6058 BEEPER: 312-936-0215
4. ATLANTIS BEDROOMS - GREEK
- Furniture Dealers - Retail -
701 N Milwaukee Ave Vernon Hills, IL 60061-1556
TEL: (847) 367-9400
5. CHICAGO BOOTH MANUFACTURING INC. - GREEK RESTAURANT SUPPLY COMPANY - GREEK FURNITURE MANUCACTURERS
FURNITURE MANUFACTURERS
RESTAURANT BOOTHS 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
ΟΜΙΛΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
167 N May St Chicago, IL 60607-1622
TEL:
(312) 733-5886
Serving the Greek Food Industry of Chicago.
6. OFFICE DEPOT
230 West North Ave. Chicago IL 60610
Tel: (312) 587-0863
7. OLYMPIC CARPET CENTER
"THE BEST FOR LESS IN THE WORLD OF CARPETS" - OPEN 7 DAYS A WEEK
2719 N. CALIFORNIA AVE. CHICAGO IL (1/2 BLOCK OFF KENNEDY EXPRESSWAY)
TEL: (773) 276-1212 FAX:(773) 489-1611

This directory listing is by subscription. If you would like your name/company added, email Christos A. Neophytou.
The minimum annual subscription rate is $49. To subscribe please send us an email.
For technical problems contact Christos A. Neophytou BEng., BSc., MSc/MBA, PgDL,  Barrister.