ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΩΛΕΙΑ ΣΤΟ ΣΙΚΑΓΟ
PHSAC - GREEK JEWELERS IN CHICAGOLAND ILLINOIS
TO SUBSCRIBE TO CHICAGO.AGRINO.ORG PLEASE SEND YOUR INFO TO
CHRISTOS@ROSWELLCOMPUTING.COM

This page intents to provide a list of GREEK Jewelry Shops and Greek Jewelers in Chicago IL.  For all your needs, engagement, baptismal, wedding, anniversary, visit a Greek jewelry shop in Chicago and get a specially greek-designed and greek-theme jewelry.

No GREEK JEWELERS CHICAGO- ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΩΛΕΣ ΣΙΚΑΓΟ
1. ATHENS JEWELRY IN GREEKTOWN - GEORGE AGAS
Γεώργιος Αγάς -
ΟΜΙΛΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Greek jewelry in Chicago
304 South Halsted Chicago IL 60661
TEL:(312) 258-8018 FAX:(312) 258-9211
 
2. CHRISTO'S CLOCK REPAIR
ΟΜΙΛΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
277 May Ct Chicago Heights, IL 60411-1018
TEL:
(708) 755-2328
 
3. DIMITRIOS JEWELERS & IMPORTERS
Κοσμήματα Δημήτριος
ΟΜΙΛΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
252 East Deerpath Rd. Lake Forest IL, 60045
TEL:1(847) 295-3338 FAX:(847) 295-9902
 
4. DOSIS JEWELERS - ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΟΣΗΣ
ΟΜΙΛΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
1250 W. Lake Street Addison IL
355 Expressway Addison IL
TEL: 630-543-2742
 
5.  ELISAABET Jewelry
ΟΜΙΛΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
155 N. Harbor Suite 5411 Chicago IL

TEL:
(312) 565-9415
 
6.
ΟΜΙΛΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Greek jewellery in Chicago
"
... the premium source for genuine Greek treasures on the Net ..."
Ιστοσελίδες: http://www.Hellenic-Art.com/
 
7. KO'S JEWELRY & GIFTS
ΟΜΙΛΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
5510 West Belmont Avenue Chicago, IL 60641-4129
TEL:
(312) 286-7636
 
8. LUCKY GEMS AND JEWELRY INC.
All types of Jewelry Repair - All types of Silver Repair - Custom Design - All Fine Watches Repair - Engraving - Ring Size & Repair - Watch Crystal Replaced - Watch Batteries Installed - Pearl Resting - and all types of custom jewelry repair.
ΟΜΙΛΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Επισκευή κοσμημάτων - Όλα τα είδη Αργυροχοείας - Εξειδικευμένη Σχεδίαση - Επισκευή ρολογιών - Επαναχάραξη - Δακτυλίδια - Αλλαγές στα κρύσταλλα ρολογιών - Εγκατάσταση μπαταριών σε ρολόγια - Κοπή κοσμημάτων - και όλες οι ειδικές εργασίες επί των κοσμημάτων επί παραγγελία.

9401 N. Milwaukee Ave. Niles IL, 60714
TEL:
(847) 663-0086
 
9. SILVER OASIS JEWELRY
ΟΜΙΛΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
350 North Orleans Street Chicago, IL 60654-1501
TEL:
(312) 467-0080
10. VASILIA LTD JEWELRY
ΟΜΙΛΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
35 West Wacker Drive 3840 Chicago IL
TEL:
(312) 855-1085

This directory listing is by subscription. If you would like your name/company added, email Christos A. Neophytou.
The minimum annual subscription rate is $49. To subscribe please send us an email.
For technical problems contact Christos A. Neophytou BEng., BSc., MSc/MBA, PgDL,  Barrister.